Reklama radiowa to forma reklamy, która wykorzystuje radio w celu dotarcia do potencjalnego klienta. Ponieważ radio nadal pozostaje popularnym środkiem komunikacji, a audycje radiowe są z reguły adresowane do wybranych segmentów rynku (określonych grup słuchaczy), ułatwia to kierowanie reklamy do właściwych odbiorców.

Zaletą radia jest fakt, iż można go słuchać praktycznie wszędzie: w pracy, w czasie podróży, a koszt reklamy radiowej jest stosunkowo niski. Reklama radiowa charakteryzuje się również prostotą, łatwością i szybkością przygotowania haseł.

Określ swój budżet a dopasujemy odpowiedni plan

T/SMS: 773-800-1520

We have Access and exposure to over one million Polish-Americans in Chicago and the surrounding areas

Our Offer Include:

  1. Polish Radio Stations
  2. Polish TV stations
  3. Polish Newspapers
  4. Polish News Portals and Services

And social media like: Facebook, LinkedIn, Pinterest…

Your initial investment will produce a commercial with our talented copy writer and on-air voice talents. After the demographic testing is complete, pricing for an ongoing campaign is established.

YOU SET THE BUDGET – We make it work!

T/SMS: 773-800-1520